Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (g)

добавленные 03.06.2015 0 просмотры 0 комментарии

(g) rõhutades, kuivõrd oluline on puudeteemadega arvestamine asjaomaste säästva arengu strateegiate lahutamatu osana;

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты