Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (o)

добавленные 03.06.2015 1 просмотры 0 комментарии

(o) arvestades, et puuetega inimestel peaks olema võimalus osaleda aktiivselt poliitikate ja programmide otsustusprotsessides, kaasa arvatud neid otseselt puudutavates küsimustes;

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты