Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (w)

добавленные 03.06.2015 0 просмотры 0 комментарии

(w) saades aru, et üksikisikul on kohustusi teiste isikute ja oma kogukonna ees ning ta peab püüdma edendada ja austada rahvusvahelises inimõiguste deklaratsioonis tunnustatud õigusi;

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты