Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 3

добавленные 03.06.2015 0 просмотры 0 комментарии

Üldpõhimõtted

Konventsiooni põhimõtted on järgmised:
(a) austus inimeste loomupärase väärikuse, individuaalse autonoomia, sealhulgas vabaduse ise oma valikuid langetada, ja iseseisvuse vastu;
(b) mittediskrimineerimine;
(c) täielik ja tõhus osalemine ja kaasatus ühiskonnas;
(d) austus erinevuste vastu ning puuetega inimeste tunnustamine inimeste mitmekesisuse ja inimkonna osana;
(e) võrdsed võimalused;
(f) juurdepääsetavus;
(g) meeste ja naiste võrdsus;
(h) austus puuetega laste arenevate võimete vastu ning austus puuetega laste õiguse vastu säilitada oma identiteet.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты