Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 17

добавленные 03.06.2015 0 просмотры 0 комментарии

Isikupuutumatuse kaitse

Puuetega inimestel on teistega võrdsetel alustel õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты