Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 2

добавленные 03.06.2015 0 просмотры 0 комментарии

Komitee tunnistab pöördumise vastuvõetamatuks, kui:
(a) pöördumine on anonüümne;
(b) pöördumisega on kuritarvitatud õigust esitada sellist pöördumist või pöördumine on vastuolus konventsiooni sätetega;
(c) komitee on sama asja juba läbi vaadanud või see on läbi vaadatud või läbi vaatamisel mõne muu rahvusvahelise uurimis- või vaidluste lahendamise menetluse raames;
(d) kõiki olemasolevaid riigisiseseid õiguskaitse võimalusi ei ole ammendatud. Seda reeglit ei kohaldata juhul, kui selliste õiguskaitse võimaluste kasutamine veniks ebamõistlikult pikaks või ei annaks tõenäoliselt tõhusat kaitset;
(e) on ilmselgelt põhjendamatu või ei ole piisavalt tõendatud; või
(f) pöördumises käsitletud asjaolud ilmnesid enne käesoleva protokolli jõustumist asjaomase osalisriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui samad asjaolud jätkusid ka pärast seda kuupäeva.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты