Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 5

добавленные 03.06.2015 0 просмотры 0 комментарии

Komitee vaatab käesoleva protokolli alusel esitatud pöördumised läbi kinnistel koosolekutel. Pärast pöördumise läbivaatamist edastab komitee asjaomasele osalisriigile ja pöördumise esitajale ettepanekud ja soovitused, kui neid on.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты