Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 7

добавленные 03.06.2015 2 просмотры 0 комментарии

Komitee võib paluda asjaomasel osalisriigil konventsiooni artikli 35 alusel koostatud aruandes üksikasjalikult kirjeldada, milliseid meetmeid on käesoleva protokolli artikli 6 alusel läbiviidud uurimise alusel võetud.
Vajaduse korral võib komitee pärast artikli 6 lõikes 4 nimetatud kuue kuu pikkuse perioodi lõppu paluda asjaomasel osalisriigil teavitada komiteed kirjeldatud uurimise alusel võetud meetmetest.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты