Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 8

добавленные 03.06.2015 1 просмотры 0 комментарии

Iga osalisriik võib käesoleva protokolli allakirjutamise või ratifitseerimise või sellega ühinemise ajal deklareerida, et ta ei tunnusta artiklites 6 ja 7 sätestatud komitee pädevust.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты