Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 14

добавленные 03.06.2015 0 просмотры 0 комментарии

1. Käesoleva protokolli mõtte ja eesmärgiga vastuolus olevad reservatsioonid ei ole lubatud.
2. Reservatsiooni võib igal ajal tagasi võtta.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты