Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 18

добавленные 03.06.2015 30 просмотры 0 комментарии

Käesoleva protokolli araabia-, hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed.
Selle kinnituseks on asjaomaste valitsuste täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты