Tartumaa Kurtide Ühingu üldkoosoleku info 2017

добавленные 29.03.2017 14 просмотры 0 комментарии

Tartumaa Kurtide Ühingu aasta aruande koosolek toimub 12. aprillil kell 16.30 Suur-Kaar 56 ühingu ruumides.

Ootame osa võtma kõiki ühingu liikmeid.

Üldkoosoleku päevakord:

1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimised
2) Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine
3) Juhatuse tegevusaruanne 2016. aasta tegevusest
4) Revisjonikomisjoni aruanne
5) 2016. a. juhatuse tegevusaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6) TKÜ 2017. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine
7) Korralise üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatamise esmaste infokanalite arutelu ja kinnitamine
8) Jooksvad küsimused

TKÜ juhatus

Категории

0 комментарии

  • Аутентифицированные пользователи могут оставлять комментарии. Войти

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты