Projekti "Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest teadlikkuse tõstmise läbi" koolituste info 2018

добавленные 22.02.2018 85 просмотры 0 комментарии

Eesti Kurtide Liidul on hea meel teatada, et meie saime suurprojektile haridusministeeriumilt rahastuse. Planeeritud on kolm koolituse blokki, mille eesmärgiks on teadmiste suurendamine eesti viipekeelest eesti keeleruumis, samuti eesti viipekeelest kui kultuurikandjast ning riigikeele staatusest tulenevatest õigustest tõlketeenuse taotlemisel. Loodame, et selle läbi paraneb ka koostöö kurtide ja kuuljate vahel, ning kurtide sulandumine kuuljate hulka muutub paremaks...

Lisaks videole saab tekstilist infot rohkem lugeda http://www.ead.ee/380521.

Категории

0 комментарии

  • Аутентифицированные пользователи могут оставлять комментарии. Войти

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты