EKL 2018. aasta valimis-liidukoosoleku kokkukutsumine

добавленные 22.02.2018 55 просмотры 0 комментарии

Teatame, et valimis-liidukoosolek viiakse läbi 21. aprillil 2018. a. kell 11.00 Tallinnas, Nõmme tee 2.

Osalema kutsume vastavalt EKL 2017. aastal uuendatud ja vastu võetud põhikirjale igast EKL liikmesühingust ainult ühe hääleõigusliku esindaja. Nõuandva häälega osalevad EKL juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, EKL keskuse töötajad ja EKL osaühingute juhid.

Iga liikmesühing võib peale ühe hääleõigusliku esindaja saata nõuandva häälega ühte esindajat...

Liidukoosoleku tekstilise info ja materjalidega saab põhjalikult tutvuda Eesti Kurtide Liidu kodulehel http://www.ead.ee/380524.

Категории

0 комментарии

  • Аутентифицированные пользователи могут оставлять комментарии. Войти

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты