Viljandi Gümnaasiumi Tallinna õpperühma võetakse vastu primaarse kuulmispuudega õppijaid

добавленные 16.03.2022 22 просмотры 0 комментарии

Kuidas saada Viljandi Gümnaasiumi õpilaseks ehk sisseastumisest (2022/2023 õppeaasta)

Registreerimine sisseastumiseksamile toimub veebipõhiselt 15.03.2022 - 11.04.2022 (kell 23:59).

Sisseastumiseksam ja vestlus toimub 29.04.2022 kell 10:00 primaarse kuulmispuudega õpilaste õpperühmale Tallinnas, aadressil Ehte 7 (Tallinna Heleni Kool). Kuulmispuudega õpilaste õpperühma sisseastujal on õigus eksami ajal kasutada koolipoolset viipekeeletõlki.

Viljandi Gümnaasiumi Tallinna õpperühma vastuvõtu tingimused ja kord. Vastuvõtu info viipekeeles 2022

Vaata videot (https://videoportaal.ead.ee/video-detail/5074) - vestlused vilistlastega

Tallinna õpperühma sisseastumiseksami tulemused teatatakse õpilasele individuaalselt.

Kontaktisik - Kristiina Vaikmets, vaikmets@gmail.comDokumentide esitamine

Dokumentide esitamine toimub põhikooli lõpetamise järel. Täpne kuupäev lepitakse sisseastujaga kokku sisseastumisvestlusel.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid on:

1. avaldus;

2. tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist (antakse esitamise päeval otse kooliõele);

3. põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistuse kinnitatud ärakiri koos hinnetelehega);

4. põhikooli viimase klassi klassitunnistuse ärakiri;

5. sisseastuja isikut tõendav dokument (isiku tuvastamiseks).

Kooli vastu võetud õpilasi teavitatakse individuaalselt.Riigigümnaasiumide õpilastele ette nähtud toetused

Riigigümnaasiumis õppivale õpilasele on ette nähtud kompensatsioon sõidu-, toitlustus- ja majutuskulude osas.

1. Sõidukulude kompenseerimine

Sõidukulu kompenseeritakse Viljandi Gümnaasiumi õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole õpingute toimumise kohas (Tallinna õpperühma puhul Tallinna linn). Vaata täpsemalt: sõidukulude hüvitamise kord.

2. Koolitoidu hüvitis

Koolitoidu hüvitis Viljandi Gümnaasiumis on 1.30 eurot ühe koolipäeva kohta, mis katab koolilõuna maksumuse.

3. Elamispinna üürimisega kaasnevate kulude kompenseerimine

Kui õpilane üürib elamispinda või ühiselamukohta ning tema elukoht ei võimalda liikuda, kompenseeritakse vastavatest kuludest kuludokumentide alusel 70 eurot ühes kuus. Vaata täpsemalt tingimusi: majutuskulude hüvitamise kord.

Kohtumiseni!

Allikas: https://www.viljandigymnaasium.edu.ee/et/vastuvott-tallinna-opperuhma

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты