Eesti Kurtide Liidu juhatuse info valimisest ja liidukoosoleku läbiviimisest 2023

добавленные 02.02.2023 53 просмотры 0 комментарии

Eesti Kurtide Liidu juhatus võttis vastu otsuse 28. novembril 2022. aastal, et 2023. aastal toimub liidukoosolek koos valimisega 27. mail Tallinnas. Meie kutsume Teid aktiivselt osalema EKL presidendiks, EKL juhatusesse ja EKL revisjonikomisjonisse kandideerimise ettepanekute tegemisel või esitamisel.

Kõik EKL liikmesühingute ja organisatsioonide liikmed, mitte tingimata liidukoosoleku delegaadid, võivad kandideerida presidendiks, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeks. Revisjonikomisjoni ei saa kandideerida EKL juhatusse valitud liige, palgaline töötaja ega raamatupidaja.

Kuidas kandidaate esitada:

• Iga liikmesühing/organisatsioon võib esitada füüsilisi isikuid sõltumata organisatsiooni kuuluvusest. Väljapakutud kandidatuurid tuleb ametlikult kirjalikult teatada kuni 27. aprillini 2023. aastaks.
• Iga liikmesühingu/organisatsiooni liige võib omal algatusel pöörduda oma või teise organisatsiooni poole enda kandidatuuri ülesseadmiseks.
• Kandidaadil ei tohiks oma ühingu või organisatsiooni ees liikmemaksu võlgnevusi olla.

Kandidaadid peavad:

1. esitama lühikirjelduse endast, oma eesmärkidest eesti keeles ja profiilifoto;
2. esitama lühivideos eesti viipekeeles lühiinfot endast ja oma kogemustest EKL või sarnastes tegevustes, oma kompetentsusest ja milliseid eesmärke seate ja sooviksite saavutada;
3. saatma esimehe ja/või juhatuse või revisjonikomisjoni liikmeks kandideerimise nõusoleku;
4. saatma ka kirjaliku nõusoleku enda teabele avaldamise nõusolekuks.


Kandidaatidelt oodatakse:

1. piisavalt head eesti keele oskust;
2. piisavalt head arvuti kasutamise oskust;
3. head suhtlemisoskust erinevate vanusegruppidega liikmesühingu, organisatsiooni ja partnerite tasandil.

Allpool on kandidaadi nõusoleku blanketid, mida saate salvestada arvutisse ja täita, blankette saab tõmmata EKL kodulehelt: http://www.ead.ee/381219

1. Kandidaadi lühikirjeldus (CV), eesmärgid ja ülesanded
2. Kandidaadi profiilifoto
3. Kandidaadi lühikirjeldus videos
4. Kandideerimise nõusoleku vorm/id (esimehe kandidaadi nõusoleku vorm, juhatuse liikme kandidaadi vorm, revisjonikomisjoni liikme kandidaadi vorm)
5. Nõusolek teabe avaldamiseks

NB! Palun saata dokumendid ja videomaterjal digitaalselt allkirjastatult e-postiga ead@ead.ee kuni 27. aprillini 2023. aastani!

Konkreetsete või täpsustavate küsimuste korral palun võtta ühendust Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimehega meilitsi ead@ead.ee.

Lähemal ajal tuleb teine täpsustav info liikmesühingu/organisatsiooni esindamisest valimistega liidukoosolekul.

Категории

0 комментарии

  • Аутентифицированные пользователи могут оставлять комментарии. Войти

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты