Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (a)

added 02.06.2015 27 views 0 comments

Käesoleva konventsiooni osalisriigid,
(a) meenutades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas väljakuulutatud põhimõtteid, millega tunnustatakse, et vabaduse, õigluse ja üldise rahu aluseks on inimühiskonna kõigi liikmete loomupärane väärikus ja väärtus ning võrdsed ja võõrandamatud õigused;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address