Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (b)

added 02.06.2015 8 views 0 comments

(b) tunnistades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on inimõiguste ülddeklaratsioonis ja rahvusvahelistes inimõiguskonventsioonides välja kuulutanud ja kokku leppinud, et igaühel on õigus kõigile neis esitatud õigustele ja vabadustele ilma mis tahes vahetegemiseta;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address