Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (c)

added 02.06.2015 7 views 0 comments

(c) kinnitades kõikide inimõiguste ja põhivabaduste universaalsust, jagamatust, vastastikust sõltuvust ja seoseid ning vajadust tagada puuetega inimestele nende täielik teostamine ilma igasuguse diskrimineerimiseta;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address