Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (e)

added 03.06.2015 1 views 0 comments

(e) tunnistades, et puue on ajas muutuv mõiste ning et puue on vaegustega isikute ning suhtumuslike ja keskkondlike takistuste vastasmõju tagajärg, mis takistab nende isikute täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address