Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (f)

added 03.06.2015 1 views 0 comments

(f) tunnistades ülemaailmses tegevuskavas puuetega inimeste osas ja puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglites sisalduvate põhimõtete ja poliitikasuuniste tähtsust poliitikate, kavade, programmide ja meetmete edendamisel, sõnastamisel ja hindamisel riiklikul, regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil, et luua puuetega inimestele võrdsemaid võimalusi;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address