Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (g)

added 03.06.2015 0 views 0 comments

(g) rõhutades, kuivõrd oluline on puudeteemadega arvestamine asjaomaste säästva arengu strateegiate lahutamatu osana;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address