Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (h)

added 03.06.2015 0 views 0 comments

(h) tunnistades samuti, et isiku diskrimineerimine mis tahes puude alusel on inimese loomupärase väärikuse ja väärtuse rikkumine;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address