Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (j)

added 03.06.2015 1 views 0 comments

(j) tunnistades vajadust edendada ja kaitsta kõigi puuetega inimeste inimõigusi, sealhulgas tugevamat toetamist vajavate inimeste inimõigusi;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address