Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (k)

added 03.06.2015 3 views 0 comments

(k) olles mures, et vaatamata mitmetele sellealastele dokumentidele ja algatustele kohtavad puuetega inimesed endiselt takistusi oma osalemisel ühiskonnaelus võrdsete ühiskonnaliikmetena ning nende inimõigusi rikutakse kõigis maailma osades;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address