Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (l)

added 03.06.2015 0 views 0 comments

(l) tunnistades rahvusvahelise koostöö tähtsust puuetega inimeste elutingimuste parandamisel kõigis riikides, eriti arenguriikides;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address