Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (n)

added 03.06.2015 0 views 0 comments

(n) tunnistades, milline tähtsus on puuetega inimeste jaoks nende isiklikul autonoomial ja iseseisvusel, kaasa arvatud vabadusel langetada ise oma valikuid;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address