Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (o)

added 03.06.2015 1 views 0 comments

(o) arvestades, et puuetega inimestel peaks olema võimalus osaleda aktiivselt poliitikate ja programmide otsustusprotsessides, kaasa arvatud neid otseselt puudutavates küsimustes;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address