Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (q)

added 03.06.2015 0 views 0 comments

(q) tunnistades, et puuetega naistel ja tüdrukutel on sageli suurem oht nii kodus kui väljaspool kodu langeda vägivalla, vigastamise või kuritarvituse, hooletusse jätmise või hooletu kohtlemise, väärkohtlemise või ekspluateerimise ohvriks;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address