Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (r)

added 03.06.2015 0 views 0 comments

(r) tunnistades, et puuetega lastel peab olema võimalus täielikult teostada kõiki inimõigusi ja põhivabadusi teiste lastega võrdsetel alustel ning meenutades selle eesmärgi saavutamiseks lapse õiguste konventsiooni osalisriikide võetud kohustusi;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address