Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (t)

added 03.06.2015 1 views 0 comments

(t) tuues esile tõiga, et suurem osa puuetega inimestest elab vaesuses, ning mõistes sellega seoses tungivat vajadust otsida lahendusi, et vähendada vaesuse negatiivset mõju puuetega inimestele;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address