Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (u)

added 03.06.2015 0 views 0 comments

(u) pidades meeles, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas sisalduvate eesmärkide ja põhimõtete austamisel tuginevad rahu ja julgeoleku tingimused, samuti kehtivate inimõiguste instrumentide järgimine on möödapääsmatud, et tagada puuetega inimeste täielik kaitse, eriti relvakonfliktide ja võõrokupatsiooni korral;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address