Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (v)

added 03.06.2015 1 views 0 comments

(v) tunnistades, et puuetega inimestele kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täieliku teostamise võimaldamiseks on tähtis tagada nende juurdepääs füüsilisele, sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele keskkonnale, tervishoiule ja haridusele ning teabele ja suhtlusele;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address