Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (w)

added 03.06.2015 0 views 0 comments

(w) saades aru, et üksikisikul on kohustusi teiste isikute ja oma kogukonna ees ning ta peab püüdma edendada ja austada rahvusvahelises inimõiguste deklaratsioonis tunnustatud õigusi;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address