Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Preambul (x)

added 03.06.2015 0 views 0 comments

(x) olles veendunud selles, et perekond on loomulik ja põhiline ühiskonna osis ning tal on õigus ühiskonna ja riigi kaitsele, ning et puuetega inimesed ja nende perekonnaliikmed peaksid saama vajalikku kaitset ja abi, et võimaldada perekondadel kaasa aidata puuetega inimeste õiguste täielikule ja võrdsele teostamisele;

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address