Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 10

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Õigus elule

Osalisriigid kinnitavad, et igal inimesel on loomupärane õigus elule, ning võtavad kõiki vajalikke meetmeid, et tagada selle õiguse tõhus teostamine puuetega inimeste poolt teistega võrdsetel alustel.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address