Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 17

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Isikupuutumatuse kaitse

Puuetega inimestel on teistega võrdsetel alustel õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address