Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 18

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Liikumisvabadus ja kodakondsus

1. Osalisriigid tunnistavad puuetega inimeste õigust liikumisvabadusele, vabadusele valida elukohta ning omada kodakondsust teistega võrdsetel alustel, sealhulgas tagades puuetega inimestele:
(a) õiguse kodakondsust omandada ja muuta ning et neid ei jäeta kodakondsusest meelevaldselt või puude alusel ilma;
(b) et neilt ei võeta puude alusel võimalust omandada, omada ja kasutada oma kodakondsust või isikut tõendavaid dokumente või kasutada seonduvaid menetlusi, näiteks immigratsioonimenetlust, mis võivad olla vajalikud liikumisvabaduse õiguse teostamise võimaldamiseks;
(c) vabaduse lahkuda mis tahes riigist, kaasa arvatud nende enda riigist;
(d) et neilt ei võeta meelevaldselt või puude alusel õigust siseneda oma riiki.
2. Puudega lapsed registreeritakse vahetult pärast sündi ning neil on sünnihetkest alates õigus nimele ja kodakondsuse omandamisele, samuti õigus suurimal võimalikul määral tunda oma vanemaid ja saada neilt vanemlikku hoolitsust.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address