Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 37

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Osalisriikide ja komitee koostöö

1. Iga osalisriik teeb komiteega koostööd ning osutab selle liikmetele abi nende volituste täitmisel.
2. Oma suhetes osalisriikidega kaalub komitee vajalikul määral võimalusi ja vahendeid, kaasa arvatud rahvusvaheline koostöö, mille abil suurendada riikide suutlikkust konventsiooni rakendada.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address