Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 41

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Depositaar

Konventsiooni depositaar on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address