Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Artikkel 50

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Autentsed tekstid

Konventsiooni araabia-, hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed.
Selle kinnituseks on asjaomaste valitsuste täievolilised esindajad käesolevale konventsioonile alla kirjutanud.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address