Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 5

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Komitee vaatab käesoleva protokolli alusel esitatud pöördumised läbi kinnistel koosolekutel. Pärast pöördumise läbivaatamist edastab komitee asjaomasele osalisriigile ja pöördumise esitajale ettepanekud ja soovitused, kui neid on.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address