Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 7

added 03.06.2015 2 views 0 comments

Komitee võib paluda asjaomasel osalisriigil konventsiooni artikli 35 alusel koostatud aruandes üksikasjalikult kirjeldada, milliseid meetmeid on käesoleva protokolli artikli 6 alusel läbiviidud uurimise alusel võetud.
Vajaduse korral võib komitee pärast artikli 6 lõikes 4 nimetatud kuue kuu pikkuse perioodi lõppu paluda asjaomasel osalisriigil teavitada komiteed kirjeldatud uurimise alusel võetud meetmetest.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address