Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 8

added 03.06.2015 1 views 0 comments

Iga osalisriik võib käesoleva protokolli allakirjutamise või ratifitseerimise või sellega ühinemise ajal deklareerida, et ta ei tunnusta artiklites 6 ja 7 sätestatud komitee pädevust.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address