Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 10

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Käesolev protokoll on avatud allakirjutamiseks kõigile konventsiooniga ühinenud riikidele ja piirkondliku integratsiooni organisatsioonidele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peakorteris New Yorgis alates 30. märtsist 2007. a.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address