Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 11

added 03.06.2015 0 views 0 comments

Käesolevale protokollile alla kirjutanud riigid, kes on ratifitseerinud konventsiooni või konventsiooniga ühinenud, peavad käesoleva protokolli ratifitseerima. Selle peavad ametlikult kinnitama käesolevale protokollile allakirjutanud piirkondliku integratsiooni organisatsioonid, kes on konventsiooni ametlikult kinnitanud või konventsiooniga ühinenud. Protokoll on avatud ühinemiseks igale riigile või piirkondliku integratsiooni organisatsioonile, kes on konventsiooni ratifitseerinud, ametlikult kinnitanud või sellega ühinenud ja ei ole protokollile alla kirjutanud.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address