Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 14

added 03.06.2015 0 views 0 comments

1. Käesoleva protokolli mõtte ja eesmärgiga vastuolus olevad reservatsioonid ei ole lubatud.
2. Reservatsiooni võib igal ajal tagasi võtta.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address