Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 18

added 03.06.2015 30 views 0 comments

Käesoleva protokolli araabia-, hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed.
Selle kinnituseks on asjaomaste valitsuste täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address