Tartumaa Kurtide Ühingu 85. juubeli tähistamine ja lipu sisseõnnistamine

added 24.05.2016 22 views 0 comments

Meie ühingu juubeliüritused algasid küünlade viimisega ühingu asutaja ja esimese esimehe Arkadi Suik’i hauale. Sõna võttis Alfons Kuusk ja meenutati Arkadit ja seda, kuidas ta leidis Arkadi Suik’i haua umbrohtu kasvanuna ja prügikuhila alt. Nüüd on hauaplats kenasti korras, meie ühingu liikmed igal aastal seda hooldamas.

Seejärel suundusime Emajõe äärde „Dorpat“ hotelli restorani. Kohale oli tulnud enamik ühingu esimehi ja ka praegune Eesti Kurtide Liidu president Tiit Papp ja üks tema eelkäijatest Ants Maidla...

Loe edasi http://www.tarky.ee/uudised/meie-uhingu-85-juubeli-tahistamine-ja-lipu-sisseonnistamine/

Categories

0 comment

  • Only signed in users can add comments. Logging in

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address