Eevi Elkeni ja Ene Pihuse pidulik juubelite tähistamine

added 22.12.2016 11 views 0 comments

14. detsembril tähistasid pensionäride seltsi pidulikul koosviibimisel oma juubeleid 2 tegusat ja meie ühingule olulist inimest. Eevi Elken, kes on meie ühingu juhatuse aktiivne liige ja seltsi „Hõbeniit” esimehe asetäitja. Eesotsas Alfonsiga õnnitlesid ja kallistasid kõik Eevit ja see mõjus sünnipäevalapse tervisele kindlasti hästi.

Ene Pihus, kes oli palju aastaid TKÜ esimees, ka taasiseseisvumise perioodil, kuni Alfons Kuuse esimeheks valimiseni. Tore, et Ene hakkas üle paljude aastate jälle pensionäride seltsi üritustel ja sünnipäevapidudel käima. Ta meenutas huvitavamaid reise ja juhtumeid nõukogude ajast.

Üllatuskülalisena tuli juubelipeole Tartu Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Senta Michelson meie juubilare õnnitlema. Senta on ühingu klubis töötanud 19 aastat koos Enega. Nad meenutasid koos veedetud toredaid aastaid.

Juubilarid Eevi ja Ene tänasid kõiki kohalolijaid toreda juubelipeo korraldamise eest!

Ühingu juhatus soovib juubilaridele Eevile ja Enele palju toredaid aastaid ja tugevat tervist!

TKÜ juhatus

Categories

0 comment

  • Only signed in users can add comments. Logging in

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address